मिति शीर्षक फाईलहरु पूरा पढ्नुहोस्
साउन ६, २०८१ मिति २०८१/०४/०९ गते बुधबार दिउँसो ३:०० बजेदेखि ५:०० बजेसम्म सञ्चालन हुने प्रयोगात्मक (Trail) परीक्षा सम्बन्धी सूचना
असार १७, २०८१ मिति २०८१/०३/२० गते बिहीबार बिहान ०७:०० बजेदेखि ९:३० बजेसम्म सञ्चालन हुने प्रयोगात्मक (Trail) परीक्षा सम्बन्धी सूचना
असार ९, २०८१ मिति २०८१/०३/१५ गते शनिबार बिहान ०७:०० बजेदेखि ९:३० बजेसम्म सञ्चालन हुने प्रयोगात्मक (Trail) परीक्षा सम्बन्धी सूचना
जेठ २१, २०८१ मिति २०८१/०२/२४ गते बिहीबार बिहान ०७:०० बजेदेखि ९:३० बजेसम्म सञ्चालन हुने प्रयोगात्मक (Trail) परीक्षा सम्बन्धी सूचना
जेठ ३, २०८१ मिति २०८१/०२/०५ गते शनिबार बिहान ०७:०० बजेदेखि ९:०० बजेसम्म सञ्चालन हुने प्रयोगात्मक (Trail) परीक्षा सम्बन्धी सूचना
बैशाख २५, २०८१ मिति २०८१/०१/२८ गते शुक्रबार दिउँसो १२:३० बजेदेखि २:३० बजेसम्म सञ्चालन हुने प्रयोगात्मक (Trail) र पुन प्रयोगात्मक (Re-Trail) परीक्षा सम्बन्धी सूचना
बैशाख ७, २०८१ मिति २०८१/०१/१० गते सोमबार बिहान ७ बजेबाट ९:४५ बजेसम्म सञ्चालन हुने प्रयोगात्मक (Trail) परीक्षा सम्बन्धी सूचना ।
चैत २०, २०८० मिति २०८०/१२/२२ गते बिहीबार बिहान ७ बजेबाट १० बजेसम्म सञ्चालन हुने प्रयोगात्मक (Trail) र पुन प्रयोगात्मक (Re-Trail) परीक्षा सम्बन्धी सूचना
चैत १२, २०८० मिति २०८०/१२/१५ गते विहीबार बिहान ७ बजेदेखि १० बजेसम्म सञ्चालन हुने प्रयोगात्मक (Trail) परीक्षाको सूचना
चैत ४, २०८० मिति २०८०/१२/०७ गते बुधबार दिउँसो १ बजेदेखि ५ बजेसम्म सञ्चालन हुने प्रयोगात्मक (Trail) र पुन प्रयोगात्मक (Re-Trail) परीक्षाको सूचना
फागुन ४, २०८० मिति २०८०-११-०८ गते सञ्चालन हुने प्रयोगात्मक (Trail) र पुन प्रयोगात्मक (Re-Trail) परीक्षा सम्बन्धी सूचना
माघ २६, २०८० मिति २०८०-१०-२९ गते संचालन हुने प्रयोगात्मक (Trail) परीक्षा सम्बन्धी सूचना