सहायक कम्प्युटर अपरेटर

व्यक्तिगत विवरणहरू

नाम सम्झना तिमिल्सिना
टेलिफोन नम्बर ९८६७१२४०८८