सूचना
मिति सूचना विवरण फाईलहरु पूरा पढ्नुहोस्
साउन २, २०८१ सूचि दर्ता गर्ने सम्बन्धमा
असार ११, २०८१ सम्पूर्ण सवारी धनिहरुमा सूचना
जेठ १४, २०८१ Visit-Date Shift सम्बन्धी सूचना ।
जेठ २, २०८१ लिखित तथा प्रयोगात्मक (Trail) परीक्षा सम्बन्धी सूचना
बैशाख ४, २०८१ Visit-Date Shift सम्बन्धी सूचना ।
चैत २८, २०८० लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना
चैत १४, २०८० निरोगिताको प्रमाणपत्र सम्बन्धमा
चैत ९, २०८० २०८०-१२-११ गतेको Visit-Date सम्बन्धी सूचना
चैत ७, २०८० लिखित परीक्षा तथा Visit-Date सम्बन्धी सूचना
फागुन १६, २०८० लिखित परीक्षा सम्बन्धि सूचना
फागुन ६, २०८० Visit-Date Shift सम्बन्धी सूचना ।
माघ १७, २०८० लिखित परीक्षा सरेको सूचना