नीति तथा नियमहरु
मिति शीर्षक फाईलहरु पूरा पढ्नुहोस्
असार २, २०८१ सडक सवारी, यातायात तथा परिवहन ऐन_२०७६
चैत १४, २०८० प्रदेश निजामती सेवा नियमावली, २०८०
चैत १४, २०८० प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८०