प्रकाशन
मिति शीर्षक फाईलहरु पूरा पढ्नुहोस्
जेठ ३, २०८१ मिति २०८१/०२/०३ गते बिहीबार बिहान ११ बजे सञ्चालन भएको वर्ग A र K तर्फ सवारी चालक अनुमति पत्रको लिखित परीक्षाको नतिजा ।
बैशाख २८, २०८१ मिति २०८१/०१/२७ गते बिहीबार दिउँसो १ बजे सञ्चालन भएको वर्ग A र K तर्फ सवारी चालक अनुमति पत्रको लिखित परीक्षाको नतिजा ।
बैशाख २०, २०८१ मिति २०८१/०१/२० गते बिहीबार बिहान ८ बजे सञ्चालन भएको वर्ग A र K तर्फ सवारी चालक अनुमति पत्रको लिखित परीक्षाको नतिजा ।
बैशाख १९, २०८१ मिति २०८१/०१/२० गते बिहीबार बिहान ८ बजे सञ्चालन हुने वर्ग A र K तर्फ सवारी चालक अनुमति पत्रको लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना ।
बैशाख १३, २०८१ मिति २०८१/०१/१३ गते बिहीबार सञ्चालन भएको वर्ग A र K तर्फ सवारी चालक अनुमति पत्रको लिखित परीक्षाको नतिजा ।
बैशाख १२, २०८१ मिति २०८१/०१/१३ गते बिहीबार दिउँसो १२:३० बजे सञ्चालन हुने वर्ग A र K तर्फ सवारी चालक अनुमति पत्रको लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना ।
बैशाख ७, २०८१ मिति २०८१/०१/१० गते बिहीबार बिहान ७ बजेबाट ९:४५ बजेसम्म सञ्चालन हुने प्रयोगात्मक (Trail) परीक्षा सम्बन्धी सूचना ।
बैशाख ६, २०८१ मिति २०८१/०१/०६ गते बिहीबार सञ्चालन भएको वर्ग A र K तर्फ सवारी चालक अनुमति पत्रको लिखित परीक्षाको नतिजा ।
बैशाख ४, २०८१ मिति २०८१/०१/०६ गते बिहीबार दिउँसो १२:३० बजेदेखि सञ्चालन हुने वर्ग A र K तर्फ सवारी चालक अनुमति पत्रको लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना ।
चैत २२, २०८० मिति २०८०/१२/२२ गते बिहीबार सञ्चालन भएको वर्ग A र K तर्फ सवारी चालक अनुमति पत्रको लिखित परीक्षाको नतिजा ।
चैत २१, २०८० मिति २०८०/१२/२२ गते बिहीबार दिउँसो १ बजेदेखि सञ्चालन हुने वर्ग A र K तर्फ सवारी चालक अनुमति पत्रको लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना ।
चैत १५, २०८० मिति २०८०/१२/१५ गते बिहीबार दिउँसो २:१४ बजेदेखि २:४४ बजेसम्म सञ्चालन भएको वर्ग A र K तर्फ सवारी चालक अनुमति पत्रको लिखित परीक्षाको नतिजा ।